Doel van de Weggeefwinkel Zeist

Doel van de Weggeefwinkel Zeist

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen,

maar niet ieders hebzucht” – Gandhi

Het doel van de Weggeefwinkel is veelzijdig:

  1. het recyclen en hergebruiken van zoveel mogelijk artikelen. We proberen hiermee een beter milieu te creëren en mensen bewust te maken om minder te consumeren.
  2. het zijn van een ontmoetingsplaats  voor mensen van de verschillende leeftijden, culturen en sociaaleconomische achtergronden. Hiermee wil de Weggeefwinkel bijdragen aan de sociale samenhang van de wijk Vollenhove en de gemeente Zeist.
  3. De Weggeefwinkel biedt ruimte voor stages en leerwerkplaatsen. Ook zijn mensen welkom die opnieuw een plaats zoeken in de maatschappij.
  4. De Weggeefwinkel is een onafhankelijke organisatie en als zodanig niet gebonden aan enige politieke partij of maatschappelijke groepering of organisatie. Wel staat de Weggeefwinkel  in principe open voor samenwerking met organisaties. Inmiddels werken wij samen met vele organisaties in Zeist (lees hier).