Afspraken voor de vrijwilligers

 1. Je werkt minimaal 4 uur per week.
 2. Je bent aanwezig bij de vergadering om 10.00 uur. Hier worden afspraken gemaakt en genoteerd in het logboek. Vrijwilligers die ’s middags werken, lezen het logboek voordat ze beginnen. Het logboek is op te vragen bij een van de bestuursleden.
 3. Pas goed op je eigen spullen. We zijn een Weggeefwinkel, sommige klanten denken dat ze alles mogen meenemen.
 4. Als je niet kan komen, meld je je af bij een bestuurslid of via de onze Vrijwilligerspagina op Facebook.
 5. Je mag niet roken in de winkel of bij de ingang. Roken mag wel bij de nooduitgang.
 6. Je mag klanten aanspreken op niet-acceptabel gedrag. Wijs ze indien nodig op onze huisregels. De huisregels hangen in de gang.
 7. Ontstaat er een discussie, verwijs dan de klant naar een van de bestuursleden.
 8. Probeer altijd vriendelijk te blijven. Boosheid en schreeuwen lossen niets op, maar kunnen de situatie juist verergeren.
 9. Vrijwilligers mogen hetzelfde aantal goederen meenemen als klanten. Zie je iets dat je graag wilt hebben, overleg met de verantwoordelijke vrijwilliger. Of koop het in het Winkeltje.
 10. Als meerdere personen belangstelling hebben voor een en hetzelfde artikel, dan wordt er geloot.
 11. Voordat je weggaat laat je je tas controleren bij degene die aanspreekpunt is.
 12. In het sorteerlokaal is Frank de leidinggevende, overleg of bespreek met hem als je iets ziet of nodig hebt.
 13. John en Ron controleren elektronica en huishoudelijke apparaten op functie en bruikbaarheid. Zet nooit zonder overleg apparaten vanuit het sorteerlokaal in de winkel.
 14. Vrijwilligers mogen spullen uit de Weggeefwinkel niet doorverkopen op een rommelmarkt of iets dergelijks.
 15. Gemiddeld 3 keer per jaar is er een vrijwilligersvergadering. Vrijwilligers zijn hier van harte welkom.
 16. Onze vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeente Zeist.