Vacatures

Alle functies bij de Weggeefwinkels zijn op vrijwillige basis.

Momenteel zijn er vacatures voor:

 • mensen om mee te helpen opruimen, van half 2 tot half 4 op woensdagmiddag. Samen gezellig met andere vrijwilligers de boel aan kant maken;
 • winkelmedewerker voor het kleding- en kinderkledinglokaal, Weggeeflokaal & speelgoed;
 • conciërge
  De conciërge houdt toezicht op het draaien van de Weggeefwinkel tijdens openingstijden. Hij/zij is gestationeerd op een centrale plaats, bij de ingang of op het plein van de winkel
  De Weggeefwinkel wordt gedraaid door een groep van zo’n 40 vrijwilligers. De meeste vrijwilligers doen dit naast een baan en zijn vaak slechts een dag(deel) aanwezig. De bestuursleden zijn eveneens vrijwilliger, maar zijn wel aanspreekpunt. Er is tijdens de openingstijden altijd minstens een bestuurslid aanwezig. Bestuursleden vallen vaak in op plaatsen waar om verschillende redenen geen vrijwilliger aanwezig is. Zij begeleiden eveneens vrijwilligers met een ‘rugzak’ of vrijwilligers die via instanties bij ons aan het werk zijn. Hierdoor missen zij het overzicht over de hele winkel.
  De functie van conciërge is 3 dagen (dinsdag, woensdag en de laatste zaterdag van de maand) van 9.00 – 16.00 uur aanwezig om hand en spandiensten verlenen waar nodig is.

Taakomschrijving conciërge

 • ondersteunt bij aanbrengen van goederen;
 • controleert de goederen op bruikbaarheid, geeft afval of niet bruikbare artikelen weer mee terug;
 • ondersteunt bij het sorteren en afvoeren van oud papier, ijzer, lompen en andere gescheiden afvalartikelen;
 • houdt toezicht op het gebouw, meldt schade en bijzonderheden aan een van de bestuursleden;
 • houdt toezicht op de schuur en de inhoud ervan;
 • grijpt in als klanten zich niet netjes gedragen of zich niet aan afspraken houden;
 • zorgt samen met de aanwezige vrijwilligers voor een prettige sfeer in en om de Weggeefwinkel,