Samenwerkende organisaties

Als spil in de wijk Vollenhove werkt de Weggeefwinkel samen met de volgende organisaties:

 • Sociaal Team Zeist Noord. Het Team houdt een keer in de 14 dagen spreekuur in de Weggeefwinkel. De drempel voor een hulpvraag is hier erg laag, zodat veel mensen geholpen worden.
 • Leger des Heils
 • Taalgroep Zeist Noord
 • Voedselbank Zeist
 • Cultureel Werk Zeist Noord: werven van deelnemers voor hun activiteiten;
 • UWV: plaatsen van mensen om ervaring op te doen in het arbeidsproces;
 • Wijkagent;
 • Altrecht; drie dagdelen per week komen deelnemers van Altrecht naar de Weggeefwinkel om diverse werkzaamheden te vervullen. Doelstellingen zijn herintegratie in de maatschappij, werkervaring op doen en sociale contacten aangaan.
 • Stichting Villa Veda: inzamelen van oude ijzer;
 • Voedselbank Zeist
 • Vrijwilligerswerk Zeist
 • Ezelsociëteit 
 • Vluchtelingenwerk Zeist
 • Biga Groep
 • Stichting Samen Oplopen
 • Verloskundige praktijken en babylokaal
 • Emmaus Bilthoven

Landelijke organisaties:

 • Westra Soest: het recyclen van oud papier:
 • Terra Cycle: recyclen van pompjes